עדכון April 15, 2018

תכונות חדשות במערכת סייבר

כניסה למערכת סייבר

תצוגה מותאמת למשתמשי סלולרי

pic1

דוח הזמנות

תצוגה מותאמת למשתמשי סלולרי

pic2

הגדרות מטבע

תצוגה מותאמת למשתמשי סלולרי

pic3

אפשרות שליחת מייל נוסף ללקוח

pic4

בקרת סטטוס הזמנה

אישור טיפול בהזמנה ושינוי סטטוס בטבלה לפי בקשת הסוכן

pic5